admin

R410A

R410A to czynnik chłodniczy fluorowęglowodorów (HFC). Został opracowany w celu zastąpienia czynników chłodniczych chlorofluorowęglowodorów (CFC),