Oczyszczacze powietrza Winix

Temat smogu corocznie wraca ze zwiększoną siłą w okresie grzejnym. Dane dotyczące dużych natężeń szkodliwych pyłów PM10 oraz PM2,5 w powietrzu efektywnie hamują własną pracę na zewnątrz, zmniejszając ją do koniecznego minimum. Okazuje się natomiast, iż choćby w domach nie możemy poczuć się pewnie. Czy oczyszczacze powietrza Winix naprawdę zmienią jego jakość we wnętrzach mieszkalnych? Skażone powietrze może przedostawać się do domu przez grawitacyjny układ wentylacji i nieszczelności.

Nie jedynie filtrowanie, jednak także nawadnianie powietrza

Wybrane oczyszczacze powietrza Winix są także zaopatrzone w funkcję nawilżania. Jest to zwłaszcza ważna właściwość w czasie ciepłym, gdy duże temperatury bardzo osuszają powietrze, i w czasie zimowym, kiedy ogrzewanie centralne funkcjonuje w niezwykle zbliżony sposób. Suche powietrze negatywnie oddziałuje na koncentrację oraz nastawienie, może sprawiać kłopoty ze wzrokiem lub także bóle gardła. Wilgotność z powietrza wybiera nawilżacz, jaki potem tworzy oczyszczoną już hydrologiczną mgłę, wywołując, iż suchość przestaje być uciążliwa.

Na co należałoby zwrócić uwagę, dobierając oczyszczacz powietrza?

Z punktu widzenia właściciela narzędzia niezwykle istotne są wydatki obsługi. Składają się one z kosztu protektorów (jakie należy co pewien czas zmieniać) i kosztu wykorzystanej energii elektrycznej. Tańszy oczyszczacz powietrza może – jednak nie musi – cechować się większym werbunkiem mocy i potrzebą częstszej zmiany protektorów lub większą ceną filtrów. Jakie filtry są wykorzystywane w oczyszczaczach powietrza? Są to przede wszystkim filtry HEPA. Zatrzymują one pyły (PM2.5, PM10), wybrane bakterie oraz drobnoustroje, pleśń, ekskrementy roztoczy oraz komórki grzybów.